شرکت شانگهای

نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین الملل تهران