شرکت جام ریز (تکنو پارس)

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی