نهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته