شرکت شاد نقش مشهد

نمایشگاه بین المللی کف پوش ، موکت ، فرش ماشینی و صنایع وابسته 

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران