يازدهمين نمايشگاه بورس بانك و بيمه

شرکت رایکاسازان مفتخر به خدمت رسانی به سازمان بورس و اوراق بهادار  در یازدهمین نمایشگاه بورس بانك و بیمه بوده است 

شركت رایكا سازان با تكیه بر ظرفیت اداری و اجرایی خود و به واسطه ساخت همزمان ٩ غرفه نمایشگاهی در طی مدت زمان مذاكرات ٢٠ روزه كاری مفتخر به خدمت رسانی به سازمان بورس و اوراق بهادار  در یازدهمین نمایشگاه بورس بانك و بیمه بوده است.


Based on its administrative and executive capacities, Rayka Sazan company has been proud to deliver its services to the Securities and Exchange Organization at the 11th Bourse & Insurance Exhibit, during its 20-day business negotiations