نمایشگاه آب و فاضلاب 97

طراحی و اجرا 18 غرفه نمایشگاهی نزدیک به 1000متربع در نمایشگاه آب و فاضلاب 1397

شهر آفتاب