غرفه سازی تهویه سبلان

غرفه سازی شرکت سبلان تهویه :

مشارکت کننده نمایشگاه تاسیسات از شاخص ترین مجموعه های فعال در زمینه تجهیزات تهویه

ساخت غرفه سازی پروژه تلفیقی از جنس نئوپان و های گلاس اجرا شده است.و شامل تجهیزات رفاهی و تبلیغاتی خاص از جمله تلویزیون شهری بوده است.