غرفه سازی لنت پارس

غرفه سازی شرکت لنت پارس :

بی شک در زمره برندهای برتر در صنعت خودرو بوده ودر ساخت غرفه نمایشگاهی از لحاظ سازه ای نیازمند ویترین و استندهای خاص با نورپردازی ویژه جهت نمایش تعداد محصولات زیادی می باشد.