نمایشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رسانی

ناشر : رایکاسازان
تاریخ : 11 مهر

نوزدهمین بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رسانی (ايران تله كام ۲۰۱۸)

نوزدهمین بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رسانی (ايران تله كام ۲۰۱۸) با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاری شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ج.ا.ايران،  توسط شرکت پالار سامانه از تاريخ ۱۱ لغايت ۱۴مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار خواهد گرديد.

با توجه به نقش پراهميت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، و از سوي ديگر جايگاه ويژه ومهم برگزاری نمايشگاههای بين المللی در تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی و آشنائی صاحبان صنايع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرين دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان و همچنين بمنظور معرفی توان  توسعه و پتانسيل کشور در زمينه اين صنعت برگزاري ساليانه نمايشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رسانی– ايران تله كام،  بصورت تخصصی بين المللی از سال ۱۳۷۹ در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران توسط شركت پالار سامانه،  با همكاري شركت سهامی نمايشگاههای ج.ا.ايران و سازمان توسعه تجارت و حمايت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز گرديد و ادامه يافت