نوزدهمین نمایشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني

ناشر : رایکاسازان
تاریخ : 11 مهر

نوزدهمین بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني (ايران تله كام ۲۰۱۸)

نوزدهمین بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني (ايران تله كام ۲۰۱۸) با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاری شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللی ج.ا.ايران،  توسط شرکت پالار سامانه از تاريخ ۱۱ لغايت ۱۴مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار خواهد گرديد.

با توجه به نقش پراهميت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، و از سوي ديگر جايگاه ويژه ومهم برگزاري نمايشگاههای بين المللی در تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی و آشنائی صاحبان صنايع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرين دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان و همچنين بمنظور معرفی توان  توسعه و پتانسيل کشور در زمينه اين صنعت برگزاري ساليانه نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رساني– ايران تله كام،  بصورت تخصصي بين المللی از سال ۱۳۷۹ در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران توسط شركت پالار سامانه،  با همكاري شركت سهامي نمايشگاههاي ج.ا.ايران و سازمان توسعه تجارت و حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، آغاز گرديد و ادامه يافت