ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

ناشر : رایکاسازان
تاریخ : 29 خرداد

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۹۷
The 6th Int’l Exhibition of Rail Transportation, Related Industries & Equipment

از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۹ تا ۹۷/۰۴/۰۱ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود  

 نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران، یک رویداد بین المللی می باشد که مهمترین و برترین نمایشگاه حمل و نقل ریلی در منطقه خاورمیانه محسوب می گردد و در آن معتبرترین شرکت های داخلی و خارجی شرکت می کنند. در سال 97، ششمین دوره این نمایشگاه از تاریخ های 29 خرداد الی 1 تیر 97 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود