روز جهانی صنعت نمایشگاهی (global exhibition day)

ناشر : رایکا سازان
تاریخ : 13 خرداد

در روزهای پیش رو دنیای صنعت نمایشگاهی در حال برنامه ریزی برای برگزاری رویدادی مهم وتاثیر گذار با عنوان روز جهانی صنعت نمایشگاهی (global exhibition day) در تاریخ 6 ژوئن 2018 مقارن با 16 خرداد 1397 می باشد و) UFI اتحادیه جهانی صنایع نمایشگاه) ازسراسر جهان فعالان این حوزه را دعوت به برپایی این مراسم نموده است.

روز جهانی صنعت نمایشگاهی فرصتی جهت ارتقا سطح حرفه، تجارت، نوآوری و انجام سرمایه گذاری های هدفمند می باشد.

انتظار می رود که فعالان این صنعت، با حضوری فعال به پیشرفت این صنعت کمک نمایند،خصوصا در کشور ما که طی سالهای عمرخود این صنعت به درستی نتوانست جایگاه شایسته خود را نمایان سازد ، برگزاری اینچنین مراسمی می تواند بازخورد شگرفی در شکوفایی هرچه بیشتر آن از جنبه های تجاری و فرهنگی داشته باشد.

در سالهای اخیر انجمن غرفه سازان نیز به خوبی توانسته است جایگاه ویژه خود را در صنعت نمایشگاهی نمایان ساخته و سهم خود را در این صنعت بزرگ ارتقا بخشد و حضور پر رنگ اعضای انجمن در کنار سایت داران و برگزارکنندگان گواهی موکد بر نقش بسیار اساسی پررنگ غرفه سازان در زنجیره اصلی خدمات نمایشگاهی می باشد.شرکت رایکا سازان نیز به مانند گذشته ، با حداکثر توان پشتیبان صنعت غرفه سازی به عنوان بخش مهمی از صنعت نمایشگاهی بوده و به آرمان های نوشته و نا نوشته آن پایبند خواهد بود.

به امید موفقیت های روز افزون برای تمامی اجزای فعال در کشور عزیزمان ایران

مدیریت عامل شرکت رایکا سازان 

پدرام پارسانژاد