گردهایی روز جهانی صنعت نمایشگاهی با حضور جناب دکتر هاشمی طبا و جناب دکتر اسفهبدی (global exhibition day)

ناشر : رایکا-سازان
تاریخ : 22 خرداد

گردهمايي گرم و صميمي به مناسبت روز جهاني صنعت نمايشگاهي با حضور جناب آقاي دكتر هاشمي طبا و جناب آقاي دكتر اسفهبدي رييس محترم دفتر منطقه اي خاورميانه و آفريقاي جنوبي UFI و رياست شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي و جمعي از همكاران فعال در عرصه مديريت سايت هاي برگزاري،ستاد هاي اجرايي و غرفه سازي