تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان نمایشگاهاطلاعات بیشتر
۱۴ شهریور۱۷ شهریورنمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان- کرمان ۹۶ ----
۱۴ شهریور۱۷ شهریورنمایشگاه تخصصی کاشی سرامیک چینی آلات لوله واتصالات، تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، جکوزی- کرمان ۹۶----
۱۸ مهر۲۱ مهرنمایشگاه تخصصی خدمات شهری پارکها، فضای سبز و حمل و نقل عمومی- کرمان ۹۶----
۰۲ آبان۰۵ آباننمایشگاه تخصصی بانک، بیمه، بورس و فرصتهای سرمایه گذاری- کرمان ۹۶----
۲۳ آبان۲۶ آباننمایشگاه کتاب- کرمان ۹۶----
۰۷ آذر۱۰ آذرنمایشگاه تخصصی آب، برق و انرژی های تجدید پذیر- کرمان ۹۶----
۲۱ آذر۲۴ آذرنمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین کشاورزی، صنایع تبدیلی و کشت گلخانه ای و دام طیور نمایشگاه تخصصی خشکبار، گیاهان دارویی، صنایع بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی- کرمان ۹۶----
۰۵ دی۰۸ دینمایشگاه تخصصی خودرو و تجهیزات وابسته- کرمان ۹۶----
۱۹ دی۲۲ دینمایشگاه تخصصی صنایع دستی- کرمان ۹۶----
۰۳ بهمن۰۶ بهمننمایشگاه تخصصی کامپیوتر ، الکترونیک و سیستمهای مخابرات- کرمان ۹۶----
۱۷ بهمن۲۰ بهمننمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، منسوجات و فرش ماشینی- کرمان ۹۶----