اصول غرفه سازی نمایشگاهی و استاندارد های آن
اصول غرفه سازی نمایشگاهی و استاندارد های آن
1397/05/29 | تعداد نظرات :0
اولین و مهم ترین موضوع برای یک طراح غرفه نمایشگاهی داشتن ذهنیت نمایشگاهی است، او باید بتواند دید دقیق در خصوص فضای موجود داشته باشد. برای طراحی غرفه نمایشگاهی باید از یک دکوراتور و یا طراح صحنه استفاده شود. این فرد می تواند از چرخه بازار سر در بیاورد و ارتباط او با مشتری هدفمند است.